Череши

 • СОРТ СРОК НА ЗРЕЕНЕ
 • Гермерсдорфска 1-15 юли
 • Бигаро бюрла 1-10 юни
 • Ранна черна 20-30 май
 • Шнайдерова 1-10 юли
 • Сънбърст 20-30 юни
 • Хеделфингенска 1-5 юли
 • Бинг 10-20 юни
 • Ван 15-25 юни
 • Регина 20-30 юни
 • Сумит 5-15 юни
 • Стела 15-20 юни
 • Райниер 20-30 юни
 • Дроганова жълта 1-10 юли
 • Лапинс 20-30 юни
 • Ламберт 5-15 юли
 • Козерска 5-15 юли

Екологичен посадъчен материал