Череши

  • СОРТ СРОК НА ЗРЕЕНЕ
  • ВАН 10-20 юни
  • КОРДИЯ 01-15 юли
  • БИГАРО БЮРЛА20-30 май
  • БИНГ10-20 юни
  • ФЕРОВИЯ01-15 юли
  • СУИТ ХАРТ20-30 юни

Екологичен посадъчен материал