Сливи

  • СОРТ СРОК НА ЗРЕЕНЕ
  • Стенлей 1-10 септември
  • Чачнска лепотица 1-10 август
  • Рут герщетер 20-30 юли
  • Чачанска найболя 15-25 август
  • Йо-йо 5-15 септември
  • Алтънова ренглота 5-15 август
  • Зелена ренглота 1-10 август
  • Нансийска мирабелка 1-10 август

Екологичен посадъчен материал