Сливи

  • СОРТ СРОК НА ЗРЕЕНЕ
  • Стенлей01-10 септември
  • Чачанска лепотица 15-25 август
  • Карловска афъзка 20-30 юли
  • Санта Роса 25-30 юли
  • Блек даймънт 10-20 август
  • Чачанска найболя 20-30 август
  • Зелена ренглота 10-20 август
  • Алтънова ренглота 15-25 август
  • Беловица  20-30 юли

Биологичен посадъчен материал