Праскови

  • СОРТ СРОК НА ЗРЕЕНЕ
  • ХАЛЕ 25 август-05 септември
  • РЕДХЕЙВЪН 10-15 август
  • ЕЛЕГАНТ ЛЕЙДИ 20-25 август
  • ФАНТАЗИЯ 15-20 август

Биологичен посадъчен материал.