Праскови

  • СОРТ СРОК НА ЗРЕЕНЕ
  • Глоухейвън 10-20 август
  • Фает 20-30 август
  • Редхейвън 1-10 август
  • Фантазия (нектарина)

Биологичен посадъчен материал.