Мулчиращи кърпи

Мулчиращата кърпа е биоразградима, служи за предпазване на младите насаждения от заплевяване, съхранява влагата, предотвратява прегряването на почвата и служи за тор при разграждане.