Лози

Предлагаме лози от следните сортове:

  • Наслада
  • Ран болгар
  • Брестовица
  • Велика
  • Кардинал
  • Елица/безсеменно/
  • Хамбурски мискет

Конвенционален посадъчен материал