Круши

  • СОРТ СРОК НА ЗРЕЕНЕ
  • Попска 15-30 октомври
  • Пакъмс триумф 1-20 октомври
  • Жифардова 15-20 юли
  • Клапов любимец 10-20 август

Биологичен посадъчен материал.