Полезни съвети

Засаждане

Всяко новозакупено дръвче е желателно да се засади веднага на постоянно място, като най-добър сезон е късно есента или рано напролет. За целта се изкопава ямка с размери 50х60см, в която се слага 1 кофа прегоряла оборска тор и по една шепа минерален тор- троен суперфосфат и калиев суфат / или сложен тор NPK /. Торовете се объркват със земя и в центъра на дупката се поставя дръвчето, като се засипва с пръст. Корените на растението предварително се опресняват /подрязват се 6-8см./. Когато корените се засипят със земя, почвата се притъпква и тогава се досипва останалата пръст. Прави се околостъблена чаша и дръвчето обезателно се полива, независимо от влажността на почвата. При засаждане мястото на присадката трябва да остане над почвената повърхност и по възможност от подветрената страна. Желателно е околостъбленото пространство да се мулчира с подходящи материали /мулчиращи кърпи, виж Градински материали/

Растителна защита
Всяка година се появяват различни болести и неприятели по овощните култури. За профилактика се препоръчва двукратното пръскане с бордолезов разствор /след листопада и преди вегетация/. Към бордолезовия разствор се прибавя РЗ масло, което намалява популацията на опасните неприятели. През вегетацията дръвчетата се пръскат 4-8 пъти в зависимост от вида, атмосферните условия и условията на отглеждане. Желателно е винаги да се пръска профилактично и да се сменят активните съставки на използваните препарати за избягване появата на резистентност. Всеки овощар може да получи необходимите сведения за препаратите в специализираните селскостопански аптеки.
Резитба
Ако новозакупното дръвче не е оформено в разсадника, това се прави след засаждането му на постоянно маясто. Короната се формира в зависимост от вида и сорта, като се взема предвид и междуредовото разстояние, използваната подложка, декоративните качества на растението. В най-общия ред, дръвчето се реже на 50-60см. От мястото на присаждане, ако искаме да имаме по- нискостъблено дърво и над 1.00-1.20см за по-високостъблени. Винаги се реже на д пъпка с обратен наклон. Ако по стъблото има формирани клонки, те трябва да са разположени правилно по стъблото и се режат на 3-4 пъпки. Короната се формира за 4-5 години, като всяка пролет се отстраняват болни, счупени клони, леторасти, които растат навътре в короната. Съкращават се продължителите на клоните, премахват се лакомците. Резитбата е сложен агротехнически процес и всеки овощар следва да потърси подробна информация в специализираните издания.
За по- качествени плодове
За да ражда повече и да има качествени плодове,овощното дръвче се нуждае освен от резитба и растителна защита, също и от подхранване. През вегетацията растенията използват най-много азот, затова торенето с азотни торове е ежегодно, като е желателно дозата / 300-400г на дърво/ да се разпредели на 2 приема – в началото на сезона и при образуването на плодове. Добре се отразява на овошките и пръскането с листни торове, които съдържат важни за растението микроелементи и минерали. През 3-4 години дърветата се подхранват с оборска тор или сложни минерални торове. Когато по дървото има много завръз, се получават по-дребни плодове, по-висок е риска от нападение от болести и неприятели.Ако искате по-едри плодове, разреждайте периодично завръзите. Плодовете в края на короната и от южната страна узряват по-рано, затова при прибиране на реколтата е желателно плодовете да не се берат наведнъж, а при достигане на беритбена зрялост, което увеличава периода на съхраняемост.
Консултации
Всички описани по-горе агротехнически операции са само препоръчителни за любителски насаждения. Всеки, които прави овощна градина, следва да се посъветва със специалист относно видовия и сортов състав, да се състави съответната схема на засаждане, технологична карта. Полезно е да се направи и анализ на почвата на бъдещото насаждение. По всички интересуващи ви въпроси относно отглеждането на овощното насаждение и доставката на посадъчен материал, може да се обръщате към агронома на разсадника – г-жа Витанова.