Посадъчен материал

Фирма Комосс предлага биологичен посадъчен материал от различни овощни видове.
Предлагаме и конвенционален посадъчен материал от лози, бадеми, лешници и др. черупкови и ягодоплодни видове.